INHOUD

COFEP besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan COFEP niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer COFEP gewaarschuwd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal COFEP onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites is COFEP niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. COFEP kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

AUTEURSRECHT © COFEP

COFEP geeft de bezoeker van de site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

PRIVACY

De gegevens die men aan COFEP verstrekt worden opgenomen in de bestanden van COFEP, Keizerslaan 11, B-1000 Brussel. Deze gegevens worden door COFEP verwerkt in het kader van de administratie, het opmaken van statistieken en met het oog op het verspreiden van informatie i.v.m. onze dienstverlening.  Elke gebruiker heeft het recht op inzage en correctie (mail naar cofep@cofep.be).

VARIA

Ieder geschil met betrekking tot de COFEP-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

VRAGEN

Neem contact op met ons: cofep@cofep.be!