De toetreding tot het COFEP-netwerk verloopt in 2 fasen:

FASE 1: INTAKE

Wie interesse heeft in het concept, stuurt een mail naar cofep@cofep.be of neemt contact op via het contactformulier. Een van de COFEP projectverantwoordelijken zal contact met je opnemen om je plannen te bespreken.

Je ontvangt vervolgens logingegevens voor de database aan virtuele bedrijven en de banksoftware. Zo kan je de software tijdelijk (= 3 maanden) raadplegen en ook de opstart van het virtueel bedrijf voorbereiden.

Startende begeleiders volgen een Start to Practice opleiding. Via de COFEP kalender kan je je hiervoor inschrijven.

FASE 2: REGISTRATIE

Samen met je trainees brainstorm je over de naam van het virtueel bedrijf, producten, openingsuren, … Uiteraard kan de projectverantwoordelijke je hierin begeleiden.

Al deze gegevens worden genoteerd in de registratiefiche die je van COFEP ontvangt. COFEP registreert tot slot het nieuwe virtueel bedrijf in de internationale databank aan practice enterprises. Je ontvangt dan ook de definitieve gebruikersnaam en paswoorden die je toegang geven tot de verschillende tools van COFEP en EUROPEN-PEN International.

Contacteer ons indien je verdere vragen hebt. Wij staan je bij met raad en daad!