De toetreding tot het COFEP-netwerk verloopt in 2 fasen:

FASE 1: INTAKE

Wie interesse heeft in het concept, stuurt een mail naar cofep@cofep.be of neemt contact op via het contactformulier. Een van de COFEP projectverantwoordelijken zal contact met je opnemen om je plannen te bespreken.

U ontvangt vervolgens logingegevens voor de database aan oefenfirma’s en de banksoftware. Zo kan u de software tijdelijk (= 3 maanden) raadplegen en ook de opstart van de oefenfirma voorbereiden.

Startende begeleiders volgen een Start to Practice opleiding. Via de COFEP kalender kan u zich hiervoor inschrijven.

FASE 2: REGISTRATIE

Samen met je train brainstorm je over de naam van de oefenfirma, producten, openingsuren, … Uiteraard kan de projectverantwoordelijke je hierin begeleiden.

Al deze gegevens worden genoteerd in de registratiefiche die u van COFEP ontvangt. COFEP registreert tot slot de nieuwe oefenfirma in de internationale databank aan oefenfirma’s. U ontvangt dan ook de definitieve gebruikersnaam en paswoorden die u toegang geven tot de verschillende tools van COFEP en EUROPEN-PEN International.

Contacteer ons indien u verdere vragen heeft. Wij staan u bij met raad en daad!