Een virtueel bedrijf is een bedrijf dat wordt opgezet en gerund binnen een opleidingsinstelling, waar je met realistische documenten en procedures werkt. Alleen leveren de virtuele bedrijven geen échte producten en betalen ze niet met écht geld. Je krijgt er de kans om onder begeleiding en binnen een veilige oefenomgeving de competenties en attitudes te ontwikkelen die je in het échte werkleven nodig hebt.

COFEP juicht peterbedrijven toe!

Binnen COFEP is dit een bedrijf dat gelijkaardige producten of diensten aanbiedt als het virtueel bedrijf. Het peterbedrijf kan dienen als voorbeeld en zo het virtueel bedrijf inspireren bij de uitbouw van de activiteiten. Het peterbedrijf kan ook zorgen voor promotiemateriaal dat kan gebruikt worden door het virtueel bedrijf op COFEP-beurzen.

COFEP organiseert bedrijfsbezoeken!

Een beeld zegt meer dan 1 000 woorden. Een bedrijfsbezoek aan het peterbedrijf is voor trainees dé ideale manier om het virtueel bedrijf te spiegelen aan de realiteit. Trainers krijgen dankzij COFEP ook de gelegenheid om inspiratie op te doen tijdens bedrijfsbezoeken gekoppeld aan netwerkmomenten.

Bezoek aan De Banier (Antwerpen)