COFEP is het Belgisch netwerk van virtuele bedrijven binnen het wereldwijde netwerk van EUROPEN-PEN International. België telt momenteel bijna 300 virtuele bedrijven, verspreid over secundaire scholen, hogescholen en opleidingscentra voor volwassenen.

COFEP zorgt voor didactische en methodologische ondersteuning aan de virtuele bedrijven via diverse opleidingen en netwerkmomenten. Daarnaast beoogt COFEP intensieve samenwerking tussen de virtuele bedrijven door het promoten van deelname aan projecten, acties en beurzen. De ondersteuning van regionale beurzen en organisatie van de internationale BELFAIR beurs dragen bij tot netwerking tussen de virtuele bedrijven onderling. COFEP staat voor innovatie zoals integratie van ERP en logistieke taken en dit zoveel mogelijk in samenwerking met onze partners.

COFEP verhoogt de bedrijfsrealiteit binnen zijn Belgisch netwerk van virtuele bedrijven door een waaier aan diensten aan te bieden. Enkele voorbeelden van diensten zijn: een BTW-kantoor, een sociaal secretariaat, een boekhoudkantoor, een incassobureau, een pakjesdienst en een immokantoor. Naast deze dienstverlening biedt COFEP ook tools aan om de onderlinge handelstransacties te bevorderen: een databank aan virtuele bedrijven en banksoftware met realistische banktransacties. COFEP levert o.m. ook facturen af voor nutsvoorzieningen om de boekhouding van een oefenfirma zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken.