LEARNING BY DOING

 

De oefenfirma is een virtueel bedrijf binnen een gesimuleerde economie, gaande van een kleinhandel tot een groothandel, van een productiebedrijf tot een distributiecenter, van een transporteur tot een expediteur, van een contact center tot een boekhoudkantoor.

Trainees (leerlingen, studenten, cursisten) worden binnen een fictief bedrijf tewerkgesteld en worden geconfronteerd met verschillende taken, functies en afdelingen én uiteraard met andere oefenfirma’s. Ze krijgen zeer praktische taken voorgeschoteld, met een realistische documentenflow, bij voorkeur in ERP. Bovendien krijgen ze als het ware een heuse onderdompeling in bedrijfsprocessen en –procedures, mooi in lijn met de leerplannen en arbeidsmarktcompetenties én dus ook de perfecte voorbereiding op het bedrijfsleven.

De oefenfirma’s drijven onderling handel zoals ze in een echt economisch circuit zouden doen. De goederenstroom tussen de oefenfirma’s onderling is uiteraard virtueel, net als de geldstroom. Zo worden er documenten opgesteld en overschrijvingen geregistreerd. maar er komen geen echte producten of geen echt geld aan te pas. De oefenfirma is een veilige maar zeer bedrijfsrealistische oefenomgeving.

Communicatie is uiterst belangrijk binnen de oefenfirma en tussen de oefenfirma’s onderling. Het concept wordt gebruikt in 42 landen wereldwijd. Vreemde talen kunnen dan ook vlot ingezet en geremedieerd worden.

De trainer (leerkracht, docent, instructeur) krijgt naast de technische skills ook een uitstekend zicht op de softskills van de trainee.