LEARNING BY DOING

Het virtueel bedrijf is een leerbedrijf binnen een gesimuleerde economie, gaande van een kleinhandel tot een groothandel, van een productiebedrijf tot een distributiecenter, van een transporteur tot een expediteur, van een contactcenter tot een boekhoudkantoor.

Trainees (leerlingen, studenten, cursisten) worden binnen een fictief bedrijf tewerkgesteld en worden geconfronteerd met verschillende taken, functies en afdelingen én uiteraard met andere virtuele bedrijven. Ze krijgen zeer praktische taken voorgeschoteld, met een realistische documentenflow, bij voorkeur in ERP. Bovendien krijgen ze als het ware een heuse onderdompeling in bedrijfsprocessen en –procedures, mooi in lijn met de leerplannen en arbeidsmarktcompetenties. Dit maakt van het virtueel bedrijf de perfecte voorbereiding op het bedrijfsleven.

Virtuele bedrijven drijven onderling handel zoals ze in een echt economisch circuit zouden doen. De goederenstroom tussen de deelnemende bedrijven onderling is uiteraard virtueel, net als de geldstroom. Zo worden er documenten opgesteld en overschrijvingen geregistreerd, maar er komen geen echte producten of geen echt geld aan te pas. Het virtueel bedrijf is een veilige maar zeer bedrijfsrealistische oefenomgeving.

Communicatie is uiterst belangrijk binnen het virtueel bedrijf en tussen de virtuele bedrijven onderling. Het concept wordt gebruikt in meer dan 40 landen wereldwijd. Vreemde talen kunnen dan ook vlot ingezet en geremedieerd worden.

De trainer (leerkracht, docent, instructeur) krijgt naast de technische skills ook een uitstekend zicht op de softskills van de trainee.

Wereldwijd bestaan er meer dan 7000 virtuele bedrijven, verspreid over meer dan 40 landen. Ieder land heeft zijn eigen nationaal netwerk. Elk van de landen is lid van EUROPEN-PEN International, het wereldwijde netwerk van virtuele bedrijven.